top of page

SA-SC Proces


In 2006 ontwikkelde Wim Decraemer op vraag van een bevriend ondernemer een methodiek om het aantal schadegevallen door aanrijdingen met heftrucks in zijn bedrijf drastisch te reduceren.
Het werd de basis van het SA-SC proces.

Door de jaren heen werd de methodiek verder bijgeschaafd en in niet minder dan 23 bedrijven geïmplementeerd.
In 2015 werd beslist om het SA-SC proces enkel nog aan te bieden via ons eigen opleidingscentrum OCVT.

Het SA-SC staat voluit voor Safety Assurance – Safety Compliance.
Basisprincipe is dat elke stap in het proces wordt getoetst aan twee vragen :
SA : hoe verzekert het de veiligheid van alle betrokken actoren ?
SC : hoe wordt het afgedwongen/opgelegd/gemonitord en/of geëvalueerd, en is het conform aan de wetgeving?

De methodiek is erop gericht om een kader aan te reiken  waarin het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen op veilige, verantwoorde wijze wordt georganiseerd binnen het bedrijf.
Uiteraard in overeenstemming met alle wettelijke verplichtingen inzake opleiding, evaluatie en gebruik van de bedoelde arbeidsmiddelen en met integratie van de logistieke flows - zowel van personen als goederen - in het bedrijf.

bottom of page