top of page

FAQ SA-SC

Komt mijn bedrijf in aanmerking?

Het SA-SC proces is zo ontworpen dat het kan toegepast worden in elk type organisatie : groot, klein, lokaal of verspreid over diverse sites, industrieel of eerder dienstverlenend...
Er wordt vertrokken vanuit een scan van alle geledingen in uw organisatie  waarna een tailormade implementatieplan wordt opgesteld.
 

 

Wat is de doorlooptijd?

Het SA-SC proces is erop gericht om in uw organisatie een duurzame en blijvende stempel te drukken op het veiligheidsdenken en veiligheidshandelen. 
Doorgaans wordt een doorlooptijd van 3 jaar voorzien voor het volledige proces,  

Wat kost een SA-SC proces?

Ik wil meer info? Kan dit?

Bij aanvang van een SA-SC proces wordt een gedetailleerde offerte gemaakt waarin alle kosten voorzien tijdens het proces worden opgenomen.
Dit zal uiteraard afhankelijk zijn van de scope waarin het proces zich voltrekt.

Voordeel is dat bij aanvang meteen een duidelijk kostenplaatje aanwezig is, waardoor uw organisatie op langere termijn kan budgetteren.
Het SA-SC proces komt in aanmerking voor betoelaging door KMO Portefeuille.

Uiteraard zijn wij graag bereid om in uw bedrijf ons SA-SC proces te komen voorstellen.

Na een eerste gesprek maken wij een een vrijblijvend quickscan van de noden in het bedrijf.

Op basis daarvan maken  wij  offerte op met duidelijke vermelding van de scope waarbinnen het SA-SC proces zal werken.. 

 

Klik hier voor het infoformulier

FAQ: FAQ
bottom of page